Service på tilhenger

For at tilhengeren skal vare lengst mulig kan det være lurt å ta jevnlig service. Spesielt utsatt er bremser og ledningsnett.